Dagbesteding De Jeugd

Dagbesteding de Jeugd is een specialistische dagbesteding voor jongeren tot 18 jaar. Onze ervaring ligt in de kinder- en jeugdpsychiatrie gefocust op jongeren met een vermoeden van een licht verstandelijke beperking en/of met gedragsproblematiek. Dagbesteding de Jeugd werkt multidisciplinair samen met zorgorganisatie Incluzo.

Dagbesteding de Jeugd kijkt op een ontspannen manier naar de wensen en behoeften van jongeren en hun omgeving. Door deze op een creatieve manier in kaart te brengen wordt zichtbaar wat iemand motiveert en nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Wat kun je doen

Dagbesteding de Jeugd biedt zowel individuele begeleiding als begeleiding in groepen aan. Soms is het nodig om de jongeren of hun systeem tijdelijk te ontlasten en dat is mogelijk. Dit kan op één van onze daarvoor bestemde locaties. Binnen ons aanbod wordt naar de toekomst gekeken en aan de slag gegaan met het aanleren of juist het herstellen van vaardigheden binnen het sociale domein.

Dagbesteding de Jeugd gaat aan de slag met jongeren die zowel tijdelijk als langdurig thuis zitten, een onderwijs-pauze hebben ingelast of juist de overgang daarbinnen lastig vinden. Het oefenen van sociale vaardigheden staat in het contact altijd centraal. Door de nauwe samenwerking met Incluzo is het mogelijk om de begeleiding breed te dragen en eventueel aan te sluiten bij een behandeltraject.

Missie en Visie

De missie van Dagbesteding de Jeugd is om jongeren op een ontspannen manier kennis te laten maken met het dagelijkse leven. Het doel is om op een persoonlijke manier samen op zoek te gaan naar wat iemand motiveert en dat als vertrekpunt te nemen. Daar hoort het leren omgaan met taken en vaardigheden in de maatschappij bij.

De visie van Dagbesteding de Jeugd is ontstaan tijdens het begeleiden van jongeren met problemen en het bijbehorende gedrag. De ervaring leert dat wanneer je contact maakt op ontspannen manier de samenwerking beter tot stand komt en iemand meer open staat om te leren. Door aan te sluiten op de beleving van de jongeren wordt duidelijk hoe deze naar zijn omgeving kijkt.

Dagbesteding de jeugd geeft daar voorrang aan zodat inzichtelijk kan worden hoe de jongeren de maatschappij ervaart. Door deze benadering is de kans groter dat er een vertaalslag gemaakt kan worden die nodig is voor de omgeving waarin de jongere zich weer wil ontwikkelen. Ontdekken wat iemand motiveert en dat als vertrekpunt nemen op weg naar volwassenheid, is hoofdzakelijk wat Dagbesteding de Jeugd op een creatieve en veelzijdige manier doet en waar deze ook voor staat.

Contact


Van Dusseldorpstraat 9
4461 LT Goes

06-24279376
info@dejeugddagbesteding.nl


Maandag 10:00 - 16:00
Dinsdag 9:00 - 18:00
Woensdag 9:00 - 18:00
Donderdag 9:00 - 18:00
Vrijdag 9:00 - 14:00

Jeugdzorg wordt gefinancierd vanuit de gemeente waar de jongere woonachtig is. Bij de gemeente moet er een zorgopdracht komen die zij dan goedkeuren. In overleg kunnen we kijken welke het meest passend is.

Tevreden met DB&Act.deJeugd?
Als je tevreden bent over de manier waarop wij werken dan vinden we het leuk om dit terug te horen. Zo weten we dat we goed bezig zijn en dat dit gewaardeerd wordt.

Ontevreden met DB&Act.deJeugd?
Als je ontevreden bent over bijvoorbeeld communicatie of over de geleverde zorg dan kan je dat altijd bij ons aangeven. Het is goed om hier over met elkaar in gesprek te gaan. We gaan graag samen op zoek naar een oplossing en het zal ons helpen om de zorg te verbeteren. Een andere mogelijkheid is contact opnemen met stichting klachtenregeling.nl, dé landelijke en onafhankelijke geschilleninstantie voor de zorg. DB&Act.deJeugd is ingeschreven bij klachtenregeling.nl. Op de website van klachtenregeling vind je meer informatie over het melden van een klacht of geschil.